ВИРОБНИЦТВОВиробничі закупівлі

ТРЕНІНГИ З ПЕРЕГОВОРІВ ДЛЯ ЗАКУПНИКІВ

 

Закупівля та продаж – це грань інтересів у бізнесі і як би гладко ця грань не виглядала у «мирний час», вона дуже загострюється у складний для всіх період. Якщо в «мирний час» компанії націлені на стабільну роботу з ухилом на зростання продажу та прибутку і докладають всіх зусиль на фронт роботи з клієнтами, то зараз на тлі загальної втрати попиту на ринку ми змушені шукати будь-які способи скорочення витрат для збереження рентабельності бізнесу.

Ключове завдання нашого тренінгу допомогти фахівцям із закупівель поглянути на ситуацію з різних сторін, побачити можливості підвищення професійної ефективності, навчитися максимально використовувати можливості постачальників, забезпечуючи при цьому мінімальні закупівельні ціни, і, звичайно, якісно проводити ефективні переговори з Вашими постачальниками.

Тривалість тренінгу: 2 дні (18 академ. годин)

Для кого цей тренінг?

Керівники відділів закупівель, фахівці з постачання, менеджери із закупівель, менеджери з постачання, експерти із закупівель, інженери з комплектації, фахівці з технічних закупівель.

Цілі тренінгу:

 • Допомогти фахівцям із закупівель поглянути на ситуацію з різних сторін.
 • Побачити можливості підвищення професійної ефективності.
 • Навчитися максимально використовувати можливості постачальників, забезпечуючи мінімальні закупівельні ціни.
 • Навчиться якісно проводити ефективні переговори із постачальниками.

Методика навчання: 70% – практика, 30% – теорія.

Результати тренінгу для компанії:

 • Зниження собівартості продукції, що закуповується.
 • Поліпшення якості постачання.

ОТРИМАТИ ПРОГРАМУ ТРЕНІНГУ

Закупівля та продаж – це грань інтересів у бізнесі і як би гладко ця грань не виглядала у «мирний час», вона дуже загострюється у складний для всіх період. Якщо в «мирний час» компанії націлені на стабільну роботу з ухилом на зростання продажу та прибутку і докладають всіх зусиль на фронт роботи з клієнтами, то зараз на тлі загальної втрати попиту на ринку ми змушені шукати будь-які способи скорочення витрат для збереження рентабельності бізнесу.

Ключове завдання нашого тренінгу допомогти фахівцям із закупівель поглянути на ситуацію з різних сторін, побачити можливості підвищення професійної ефективності, навчитися максимально використовувати можливості постачальників, забезпечуючи при цьому мінімальні закупівельні ціни, і, звичайно, якісно проводити ефективні переговори з Вашими постачальниками.

Тривалість тренінгу: 3 дні (24 академічні години)

Для кого цей тренінг?

Для менеджерів із закупівель, для тих, хто має битву з кращими і найдосвідченішими бійцями на переговорній арені.

Цілі тренінгу:

 • Навчити учасників вибудовувати переговорний процес у win-win стратегії (або як ще називають цей метод «Гарвардська модель переговорів»),
 • Навчити учасників «віджимати», тиснути, маніпулювати, а також протистояти подібним методам, що властиво жорстким переговорам
 • Сформувати навички ведення переговорів, використовуючи різні стилі, правильно підбирати стратегію під контекст ситуації та психологічний портрет візаві.
 • Навчити об’єктивно аналізувати переговори та їх результати

Методика навчання: інтерактивні інформаційні блоки, демонстрація та відпрацювання психологічних технік, практичні вправи, інтерактивні методи роботи з групою (рольові та ділові ігри, переговорні поєдинки Закупник-Постачальник під відеозйомку) оптимальне співвідношення теорії та практики 30/70.

Результати тренінгу для компанії:

 • Наявність штату кваліфікованих переговорників.
 • Підвищення результативності угод, що укладаються з постачальниками.
 • Мінімізація ризиків під час укладання та реалізації угоди.
 • Мінімізація витрат на закупівлю.

ОТРИМАТИ ПРОГРАМУ ТРЕНІНГУ

ТРЕНІНГИ З РОЗВИТКУ ЗАКУПОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найчастіше на функцію закупівель дивляться як елемент витрат у діяльності підприємства міста і зовсім забувають у тому, що це з центральних елементів формування прибутку.

Як це може бути запитаєте ви? Найкраще цей принцип ”ілюструє” приказка ”зекономлений карбованець – це зароблений карбованець”.

У цій програмі учасники матимуть змогу розглянути закупівлі як елемент створення додаткової цінності. І для цього ми зібрали набір інструментарію, що дає змогу створювати додаткову цінність на кожному етапі функції закупівель для досягнення максимального фінансового результату компанії.

Тривалість тренінгу: 2 дні (16 академічних годин)

Для кого цей тренінг?

Для менеджерів із закупівель.

Цілі тренінгу:

 • Сформувати навички ефективного керування взаємодії з внутрішніми клієнтами;
 • Навчити аналізувати ринок закупівель товарної категорії;
 • Навчити застосовувати сучасні практики аналізу чинників витрат задля перевірки обгрунтованості цін постачальників;
 • Навчити класифікувати закупівельні категорії з метою визначення закупівельної стратегії залежно від товарної категорії;
 • Навчити реалізовувати одну із чотирьох закупівельних стратегій з метою досягнення максимального ефекту реалізованої економії.

Методика навчання: інтерактивні інформаційні блоки, демонстрація та відпрацювання, практичні вправи, бізнес-кейси, робота в міні-групах, оптимальне співвідношення теорії та практики 40/60.

Результати тренінгу для компанії:

 • Підвищення результативності та професіоналізму менеджерів із закупівель
 • Формування сприятливого середовища для впровадження змін та формування ефективних бізнес-процесів
 • Розробка та впровадження закупівельних стратегій для кожної товарної категорії
 • Побудова закупівельної політики, що ґрунтується на оцінці сукупної вартості володіння
 • Мінімізація витрат на закупівлю.

 

ОТРИМАТИ ПРОГРАМУ ТРЕНІНГУ

Напевно Ви погодитеся, що сьогодні ніхто системно не навчає фахівців із закупівель, тобто. немає ні ВНЗ ні відповідних спеціальностей, а знання, які дають на тренінгах лише локально покривають існуючі потреби.

У зв’язку з цим ми розробили багатомодульну систему дистанційного навчання «Професійні виробничі закупівлі», мета якої надати спеціалістам із закупівель комплекс якісних знань та навичок щодо ключових складових функції закупівель.

Для кого цей курс?

Ця програма буде цікава як менеджерам із закупівель від спеціаліста до керівника напряму; так і співробітникам, які постійно взаємодіють зі службою закупівель, включаючи внутрішніх клієнтів і економістів, які управляють бюджетами різних напрямків у компанії.

Програма:

 1. Закупівлі як ключова частина бізнесу
 2. Управління взаємовідносинами із внутрішнім клієнтом
 3. Аналіз ринку товарної категорії
 4. Формування портфеля постачальників
 5. Розробка стратегії закупівель
 6. Переговори
 7. Управління запасами

Більш детальну інформацію про багатомодульну систему дистанційного навчання «Професійні виробничі закупівлі» Ви зможете дізнатись, перейшовши за посиланням.

ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ

КОНСАЛТИНГ

Аудит функції закупівель, як і будь-який інший, покликаний підтвердити відповідність процесів прийнятим стандартам та кращим практикам, а також виявити можливі невідповідності та галузі покращення для вдосконалення функції закупівель.

Проведення аудиту складається з кількох етапів:

 1. Ознайомлення з існуючими процесами, процедурами та практиками функції закупівель на підприємстві.
 2. Зіставлення існуючих процесів із найкращими практиками закупівельної функції.
 3. Проведення аудиту безпосередньо на робочих місцях щодо відповідності виконання встановлених процесів і процедур.
 4. Формування звітності про проведений аудит, з урахуванням виявлених невідповідностей та рекомендацій щодо їх усунення.
 5. Надання рекомендацій щодо вдосконалення функції закупівель на підставі проведеного аудиту та зіставлення діючих процедур та процесів із кращими закупівельними практиками.

ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ

Програми щодо підвищення ефективності служби закупівель є комплексом навчальних заходів спрямованих на вдосконалення як окремих напрямів, так функції закупівель в цілому. До комплексу навчальних заходів входять такі складові як: передтренінгова діагностика, адаптація програм навчання за результатами діагностики, проведення навчання, посттренінговий супровід.

Розробка програм з підвищення ефективності служби закупівель здійснюється в одному або кількох поданих напрямках:

 1. Побудова якісних взаємовідносин із внутрішніми клієнтами (інструменти виявлення та опису потреби, побудова системи комунікацій, залучення служби закупівель на етапах розробки проектів та продуктів тощо).
 2. Аналіз ринку товарної категорії.
 3. Формування портфеля постачальників
 4. Розробка стратегії закупівель.
 5. Проведення переговорів.
 6. Управління запасами.

Реалізація навчання здійснюється з використанням кількох підходів:

 1. Модульне навчання – передбачає низку навчальних заходів у ході яких проводяться тренінги з кожного окремого модуля, підготовка проектів щодо аналізу та вирішення реальної бізнес-ситуації з використанням концепцій навчання, проведення work-shop під час якого учасники захищають та обговорюють проекти, закріплюють навички набуті у процесі Вивчення модуля.
 2. Проведення тренінгу з виконанням домашнього завдання – учасники виконують письмові завдання, які дозволяють застосувати навички на практиці. Надають чіткий алгоритм дій та дозволяють контролювати розуміння та правильність застосування інструментів. Співробітники компанії BCG-ACADEMY здійснюють оцінку виконання домашнього завдання та надають рекомендації щодо відпрацювання навичок у учасників навчання.
 3. Проведення корпоративних тренінгів без посттренінгової підтримки.
 4. Поєднання різних форм посттренінгу – поєднання Проблемно-орієнтованого підходу №1 та Підходу №2 Виконання Домашніх завдань.
 5. Спільна робота Замовника та Виконавця – спільна розробка системи навчання Замовником та Виконавцем.

ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ

SOFT SKILLS ДЛЯ ЗАКУПНИКІВ

Чому Вам важливо взяти участь у цьому тренінгу?

Подумайте, наскільки Вам знайома така ситуація: щодня є безліч термінових справ, які потребують Вашої уваги. Дзвінки, листи та раптові доручення постійно відривають від роботи. Через це Ви не встигаєте виконати важливі для Вас справи і регулярно відкладаєте їх на потім.

Такі ситуації відбуваються практично з кожним. В результаті людина постійно перебуває в потоці рутинних справ і не встигає приділити час тому, що для неї справді важливо.

Якщо Ви хочете ефективно використати свій час, цей тренінг буде актуальним для Вас.

Тривалість тренінгу: 2 дні (16 академ. години)

Для кого цей тренінг?

Офісні співробітники корпоративного сегменту, менеджери проектів, керівники відділів та підрозділів.

Цілі тренінгу:

 • Учасники тренінгу пізнають суть особистої ефективності, зможуть підвищити результативність;
 • Навчаться правильно ставити та бачити цілі;
 • Розставляти пріоритети виходячи з мети, що означає “важливо” і що означає “терміново”, робити найважливіші справи вчасно;
 • Навчаться результативно планувати;
 • Проаналізують особисті поглиначі часу.

Методика навчання: 70% – практика, 30% – теорія.

Результати тренінгу для компанії:

 • Учасники тренінгу підвищать ефективність та якість своєї роботи та подвоюють продуктивність.

ОТРИМАТИ ПРОГРАМУ ТРЕНІНГУ

Немає нічого легшого, ніж бути зайнятим, і немає нічого важчого, ніж бути результативним.

Ален Макензі

Орієнтація на результат — це здатність співробітника об’єднати мету компанії з мотивацією в добре організований робочий процес, результат якого можна кількісно і якісно виміряти. Найчастіше співробітники чия робота орієнтована на конкретний результат отримують оплату з обумовленими винагородами: відсоток угод, премії, бонуси, розмір яких залежить від досягнутого результату.

Тривалість тренінгу: 2 дні (16 академ. години)

Для кого цей тренінг?

Керівники лінійного та середнього рівня менеджменту.

Цілі тренінгу:

 • Сформувати стійке розуміння компетенції, що таке орієнтація результат.
 • Виробити навичку формування стандартів та критеріїв результату.
 • Сформувати навичку щоденного планування та оперативного планування виконання завдань/міні проектів з урахуванням ресурсних можливостей та обмежень.
 • Розвинути навичку самоконтролю під час виконання завдань.
 • Розвинути навичку діяти самостійно як при отриманні завдань, так і при вирішенні проблем.
 • Навчити ефективно діяти при виникненні труднощів та проблем.

 

Методика навчання: 70% – практика, 30% – теорія.

Результати тренінгу для компанії:

 • Впроваджені у діяльність компанії механізми відповідальності та націленості на результат шляхом формування установок на відповідальну поведінку у співробітників.

ОТРИМАТИ ПРОГРАМУ ТРЕНІНГУ

РОЗРОБКА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

Получить программу тренинга

Получить подробную информацию

Компания:
Должность: Старший агент закупок
Дата проведения:
Тренинг:

Отличный тренинг! Изложение материала удобное для восприятия. Получил много новой полезной информации о ведение переговоров, которую буду применять в работе. Очень понравилось, что теоретическая часть сразу подтверждалась примерами. Также очень полезным был разбор ошибок во время переговоров. Теперь осталось воплотить все на практике.


Компания:
Должность: Директор по логистике
Дата проведения:
Тренинг:

Теория и практика – четко, понятно, структурировано. Хорошая подача материала. Получил полезную информацию, с которой можно работать на практике. С удовольствием буду посещать Ваши последующие тренинги, особенно интересно все, что касается логистики: закупки, транспорт, склад.


Компания:
Должность: Агент по закупкам
Дата проведения:
Тренинг:

Все прошло отлично. На тренинге я научилась разбирать ситуацию на части, выделять «плюсы» и «минусы», всегда правильно ставить цель. Буду применять все тактики и приемы на практике, это поможет достичь поставленной цели. В целом, полезность тренинга, можно оценить высшим баллом! Понравилось все! Изложение материала было четким, а примеры ясны и доступны. Спасибо тренерам!!!


Компания:
Должность: Менеджер отдела закупок
Дата проведения:
Тренинг:

Тренинг произвел сильное впечатление. Тренера просто супер! Много важной и полезной информации, спасибо им за это! Во время тренинга, я открыла для себя много нового по переговорному процессу: сильные и слабые стороны поставщиков (KPI), использование манипуляций, о рациональных и эмоциональных решениях (90/10). В дальнейшей работе, к переговорам буду готовиться основательно!


Компания:
Должность: Руководитель службы снабжения
Дата проведения:
Тренинг:

В результате переговорных поединков Закупщик – Поставщик, я смогла побывать не только в роли закупщика, но и в роли поставщика, научиться оценивать факторы силы компании перед сделкой, какие правила используют продавцы для завоевания доверия закупщика, каким образом использовать манипуляции в деловых переговорах с целью получения выгодного решения. Задача тренинга была помочь специалистам по закупкам взглянуть на сложившуюся ситуацию с разных сторон, повысить профессиональную эффективность, научиться максимально, использовать возможности поставщиков, качественно проводить эффективные переговоры с поставщиками. Смело могу сказать, что в настоящее время полученная информация мне помогает. Думаю, что данный тренинг полезен не только закупщикам, но и всем тем, кто задействован в переговорах, как с внешними партнерами, так и внутри компании. Тренинг был построен по принципу минимум теории и максимум практики. И в этом большой плюс. В тренинге принимала участие группа, с которой было приятно и интересно работать. По 5-бальной шкале я оцениваю работу консультантов на 5.


Компания:
Должность: Агент по закупкам
Дата проведения:
Тренинг:

Отличный тренинг! Продуктивная работа, интересная команда. Удачное чередование теоретической информации и практических упражнений – отработка полученных навыков «здесь и сейчас». Для меня этот тренинг, в первую очередь, большая подготовка к переговорам. Тщательный разбор вопросов: как противостоять манипуляциям, как разработать эффективную схему работы с поставщиками, как определить психотипы представителей поставщиков.


Компания:
Должность: Руководитель отдела закупок
Дата проведения:
Тренинг:

Работу консультантов Consulting Group оцениваю на отлично, тренера профессионально, очень хорошо подготовлены, ощущается многолетний практический опыт. По личным качествам тренера очень хорошо дополняют и компенсируют друг друга. Среди основных методик, которые я получил в ходе тренинга, применяю в своей деятельности, такие, как подготовка к переговорам, чёткая линия ведения переговоров, метод Сократа, лёгкий блеф. Тяжело оценить был ли успех в переговорах результатом тренингов или личного опыта, но скорее всего их комбинацией. Если б меня спросили о том, как бы я описал этот тренинг людям, которые обратились ко мне за рекомендациями, я бы ответил: «Очень живая программа обучения, с актуальными примерами и реалистичными моделями рыночных отношений». По поводу своих впечатлений о прошедшем тренинге, хочу отметить, что собралась интересная группа и хорошо подготовлена программа тренинга. В общем, впечатления очень позитивные.


Компания:
Должность: начальник отдела закупок
Дата проведения:
Тренинг:

В работе консультантов хочу отметить, что информация доносится четко и понятно. Очень удобны практические примеры. Из методик, изученных в ходе тренинга, стала применять анализ ФСК и зоны возможных договоренностей. О результатах обучения можно говорить так: спустя три месяца после прохождения тренинга пересмотрено большое количество договоров на отсрочку платежа, получены минимально возможные цены по разным группам товаров, закупки осуществляются на тендерной основе. По поводу самого тренинга, стоит отметить то, что выделены и отработаны основные пункты закупочной логистики и особенностей удачных переговоров. Получен хороший опыт, стоит периодически посещать тренинг на данную тематику.


Компания:
Должность: Начальник отдела закупок
Дата проведения:
Тренинг:

В нашей компании служба закупок функционирует чуть больше года. Есть необходимость улучшить процесс закупок, в первую очередь благодаря проведению более эффективных переговоров. После прохождения тренинга я буду обращать внимание на выгоды покупателя, при подготовке к переговорам больше уделять внимания целям, возможности подбора альтернатив, контраргументов и видов стратегий, а также видам тактик в соответствии с психотипом противоположной стороны. Полученные знания и навыки помогут мне получать как финансовую выгоду в виде лучших условий, так и моральную – в виде красивых и этичных переговоров, а в результате – положительного имиджа моего и моей компании в целом. Алина Кравченко – великолепный тренер, я бы хотела пригласить на этот тренинг всех своих коллег.


Напишите отзыв

Напишите отзыв

Напишите отзыв

Компания:
Должность: Cпециалист по закупкам
Дата проведения:
Тренинг:

Для меня весьма полезными будут приобретенные навыки по работе в команде во время ведения переговоров и умение использовать сильные стороны контрагента против него. Открыла для себя классификацию людей и принципы манипуляции. Буду активно применять на практике метод Сократа, думаю, теперь мои переговоры будут более напористы, быстры и аргументированы. Тренинг интересный, познавательный, активный и современный, буду его рекомендовать коллегам.


Компания:
Должность: Начальник отдела закупок
Дата проведения:
Тренинг:

В нашей компании служба закупок функционирует чуть больше года. Есть необходимость улучшить процесс закупок, в первую очередь благодаря проведению более эффективных переговоров. После прохождения тренинга я буду обращать внимание на выгоды покупателя, при подготовке к переговорам больше уделять внимания целям, возможности подбора альтернатив, контраргументов и видов стратегий, а также видам тактик в соответствии с психотипом противоположной стороны. Полученные знания и навыки помогут мне получать как финансовую выгоду в виде лучших условий, так и моральную – в виде красивых и этичных переговоров, а в результате – положительного имиджа моего и моей компании в целом. Алина Кравченко – великолепный тренер, я бы хотела пригласить на этот тренинг всех своих коллег.


Напишите отзыв

НАПИШІТЬ НАМ