ВИРОБНИЦТВООцінка персоналу

ОЦІНКА ЗА КОМПЕТЕНЦІЯМИ КЕРІВНИКІВ І КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ

Асесмент персоналуназивається спеціальна комплексна процедура, що дозволяє отримувати максимально повну і точну інформацію про ділові та особистісні якості співробітника організації, його переваги і недоліки, потенціал розвитку і т.д. Відмінною особливістю ассесмент-технології і те, що у кожному з критеріїв випробуваний оцінюється неодноразово, тобто. в єдиній процедурі, а кілька разів, у різних процедурах. Повнота та якість інформації визначається саме тим, що співробітник оцінюється з різних сторін та в різних умовах. Кінцевий результат виходить після ретельного зіставлення та аналізу приватних результатів усіх процедур.

Навіщо вам це потрібно?

 1. Зрозуміти, як, на основі яких принципів, під впливом яких управлінська команда приймає управлінські рішення.
 2. Рухові мотиви та необхідні стимули для управлінської команди.
 3. Рухові мотиви та засоби досягнення цілей кожним керівником.
 4. Визначити, що заважає управлінській команді приймати рішення, розробляти та впроваджувати ефективну стратегію.
 5. Спрогнозувати поведінку управлінської команди в умовах зміни ринкової ситуації, стратегії компанії, умов роботи компанії на ринку.
 6. Визначити сильні та слабкі сторони управлінців та як їх можна використовувати/нівелювати, як ефективно ними керувати.
 7. Визначити хто необхідний компанії керівник, а хто баласт.
 8. Спрогнозувати за яких умов, у які терміни та хто з керівників залишить компанію і до яких змін у компанії це призведе.
 9. Допомогти подивитися на своїх управлінців свіжим неупередженим поглядом.
 10. Струсити управлінську команду, дозволити подивитися на свої дії з боку, зрозуміти, що вміють і чого ще треба вчитися.

Тривалість оцінки: 1 день (8 академічних годин)

Для кого ця оцінка?

ТОП-менеджери, керівники середньої ланки, лінійні менеджери, кадровий резерв.

Вирішуються бізнес-завдання під час проведення оцінки персоналу методом Ассессмент Центра: 

 • Регулярна оцінка компетенцій та навичок керівників.
 • Вибір найефективніших кандидатів/працівників на вакантні посади.
 • Прогнозування успішності кандидатів/працівників на новій посаді.
 • Виявлення пріоритетних напрямів розвитку співробітників, розробка індивідуальних та командних програм навчання.
 • Управління кар’єрою та талантами.
 • Формування кадрового резерву.

 

Профіль компетенцій:

Компетенція – це набір якостей (знань, навичок), що сприяють успішному вирішенню певного завдання, описаний у термінах спостережуваної поведінки. Кожна компанія визначає свій пул компетенцій, необхідні вирішення стратегічних завдань бізнесу. Як приклади оцінюваних компетенцій можемо навести такі:

 • Стратегічне мислення;
 • Здатність керувати;
 • Орієнтація на результат;
 • Комунікативні здібності/переконливість;
 • Системність;
 • аналітичне мислення;
 • Організація діяльності;
 • Новаторство (інноваційність);
 • І багато інших.

Етапи розробки та проведення Ассесмент Центру:

 

Постановка задач

 • Узгодження цілей оцінки співробітників із Замовником проекту.
 • Визначення окремих груп піддослідних (згідно з метою оцінки та рівня співробітників) із Замовником проекту.
 • Визначення пулу компетенцій, необхідних співробітникам реалізації цілей бізнесу.
 • Визначення параметрів звіту про результати оцінки.

 

Розробка сценарію проведення Ассесмент Центру

 • Розробка критеріїв оцінки компетенцій.
 • Моделювання поведінкових ситуацій та розробка письмових завдань, в яких досліджувані компетенції виявлялися б з максимальною повнотою.
 • Підбір тестів щодо оцінки.
 • Розробка протоколів оцінювання компетенцій.
 • Розробка сценарію проведення Ассессменту Центру.
 • Залучення незалежних експертів (не менше 5 експертів на групу до 10 піддослідних) та підготовка їх до процедури оцінки.
 • Затвердження плану проведення Ассессменту Центру із Замовником проекту.

Проведення

 • Організація заходу (разом із представниками Компанії).
 • Асесмент Центру підготовленим ведучим (можливе застосування відеозйомки).
 • Спостереження та оцінювання учасників незалежними експертами.
 • Рефлексія учасників оцінювання (для учасників заходу оцінка є стресовою ситуацією, тому після закінчення їм надається можливість рефлексії).

Подання результатів

 • Підготовка індивідуальних звітів.
 • Підготовка загального звіту групи.
 • Презентація результату Замовнику проекту.
 • Індивідуальний зворотний зв’язок для кожного учасника оцінювання (тривалість 45-60 хвилин).

ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ

Запропонований продукт оцінки 360 є професійним інструментом, розробленим професійним європейським провайдером (Португалія Questools) з колосальним досвідом розробки автоматизованих систем оцінки.

Система дозволяє бути багатофункціональною за рядом важливих функцій налаштування під потреби оцінки Замовника.
Звіт має глибоку детальну інформацію із графіками для візуалізації аналізу інформації.

Над розробкою цього інструменту працювала команда високопрофесійних спеціалістів: програмісти, психологи, соціологи, методисти.

Процедура проекту:

 • Заказчик выбирает компетенции для оценки (рекомендованное количество – до 15) из «Библиотеки компетенций». Есть также возможность интеграции корпоративных компетенций Заказчика в систему.
 • Заказчик заполняет информационные бланки по участникам оценки и предоставляет их нам.
 • Заказчик проводит внутреннюю коммуникацию среди участников оценки.
 • Мы производим конфигурацию платформы и предоставляем Заказчику индивидуальные ссылки для каждого участника оценки.
 • Заказчик осуществляет отправку ссылок участникам/или мы отправляем ссылки после предварительного внутреннего информирования участников.
 • Предоставляем Заказчику письменный отчет по каждому оцениваемому и (опционно) обратную связь.

Бібліотека компетенцій (32 компетенції)
Для проведення оцінки за методом 360°

1. Гнучкість
Здатність оперативно та безболісно реагувати на зміни.

2. Розуміння бізнесу
Розуміти загальні принципи бізнесу, реалістично оцінювати ситуацію, домагаючись при цьому поставленої мети.

3. Готовність підтримувати та відстоювати зміни
Здатність робити дії для підтримки та успішної реалізації змін.

4. Наставництво та розвиток інших людей
Готовність дати пораду, допомогти, виступити наставником, надати оточуючим зворотний зв’язок, щоб мотивувати і надихнути їх розвивати компетенції, пов’язані з роботою.

5. Врегулювання конфліктів
Врегулювання конфліктів, що виникають між людьми, та вміння згладити гострі ситуації.

6. Безперервне вдосконалення
Пошук можливостей покращити поточні процеси, системи та методи, щоб досягти стабільності, високої якості та результатів.

7. Прагнення навчання
Прагнення розширити знання та відпрацювати навички, за допомогою навчання та тренінгів. Сприяння оточуючих також удосконалювати їх знання та навички, необхідні у роботі.

8. Стійкість
Здатність швидко відновлюватись після неприємних ситуацій.

9. Клієнтоорієнтованість
Прагнення максимально зрозуміти та задовольнити потреби клієнта.

10. Обслуговування клієнтів
Здатність виявляти і розуміти потреби клієнта і перевищувати його очікування.

11. Прийняття рішень
Вміння приймати розумні та своєчасні рішення вдома та на роботі.

12. Досягнення цілей та результатів
Здатність ставити реалістичні цілі, працювати у напрямі їх досягнення і досягати бажаного результату, незважаючи на обставини або перешкоди, що виникають.

13. Націленість на результат
Вміння визначити та створити всі умови, необхідні для досягнення бажаного результату.

14. Новаторство
Здатність генерувати оригінальні та інноваційні рішення проблем, які сприятимуть підвищенню ефективності та результативності, отриманню кращих результатів та ін.

15. Дотримання етичних правил
Вміння виконувати професійні обов’язки відповідно до моральних норм та прийнятих зобов’язань.

16. Навички міжособистісного спілкування
Вміння підтримувати доброзичливі робочі стосунки з оточуючими.

17. Особисті взаємини
Важливість встановлювати та підтримувати особисті взаємини у колективі.

18. Лідерство
Здатність вести у себе і спрямовувати людей досягнення цілей і завдань компанії.

19. Проведення зустрічей
Вміння вести зустріч, досягаючи необхідних результатів.

20. Мотивація інших
Прагнення надихати оточуючих, заряджаючи їх ентузіазмом та бажанням якісно виконувати свою роботу.

21. Ведення переговорів
Виявлення потреб та мотивів обох сторін, які працюють над досягненням взаємно вигідної згоди.

22. Повага до корпоративних стандартів
Визнання та розуміння організаційної культури та виконання роботи у відповідність до динаміки компанії для досягнення поставлених завдань.

23. Вміння переконувати
Вміння переконувати оточуючих ухвалити певний план дій.

24. Вміння переконувати зробити покупку
Вміння переконувати інших людей купити продукт чи послугу.

25. Планування та організація
Ефективна організація та планування роботи у відповідність до потреб компанії, постановка завдань та розстановка пріоритетів.

26. Розуміння механізмів компанії
Дотримання корпоративних процедур та інструкцій для виконання поставлених завдань.

27. Проведення презентацій
Здатність будувати ефективну комунікацію з аудиторією у діловій обстановці.

28. Вирішення проблем
Вміння проаналізувати ключові аспекти проблеми, продумати можливі рішення та стратегії для досягнення бажаних результатів.

29. Орієнтація на якість
Вміння виконувати роботу відповідно до найвищих стандартів якості.

30. Стійкість до зовнішніх впливів
Здатність успішно справлятися з проблемними ситуаціями у роботі, тиском, стресом, реагувати професійно та позитивно.

31. Робота в команді
Успішне співробітництво з іншими для досягнення спільної мети.

32. Бачення майбутнього
Здатність бачити та розробляти довгострокові плани та цілі, визначаючи та оцінюючи всі необхідні ресурси, з можливістю їх подальшого успішного втілення.

ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ

BCG ACADEMY – офіційний дистриб’ютор інструментів Success Insights International в Україні.

Success Insights International – это мировой лидер в оценке поведения, мотивации и способностей человека в рабочей среде. Представлено в 90 странах на 40 языках. Международная сеть с 1992г. Более 100 000 компаний – клиентов.

Преимущества автоматизированной системы оценки:

 • дозволяє заощаджувати час проходження оцінки;
 • використання запатентованих методик та професійних інструментів оцінки;
 • мінімізація ризиків в оцінці кандидата/сотрудника;
 • створення уніфікованого профілю посади будь-яку позицію;
 • формування планів розвитку, коучингових програм;
 • підвищення ефективності навчання.

Перелік інструментів автоматизованої системи оцінки:

DISC – оцінка поведінки 

 • Персональна оцінка та розвиток, підбір персоналу – автопортрет особи.
 • Менеджмент – передтренінгова оцінка, робота з кадровим резервом, коучинг.
 • Команда – діагностика та вирішення завдань у галузі формування та управління командою.
 • Продаж – оцінка sales компетенцій.
 • Профіль посади – створення уніфікованих вимог щодо профілю посади.
 • Формування кадрового резерву.

Personal Interests, Attitudes and Values – оцінка цінностей

 • Розробка планів індивідуального розвитку.
 • Командоутворення.
 • Створення програм нематеріальної мотивації.
 • Ціннісний та мотиваційний коучинг.
 • Формування кадрового резерву.

Sales Index – оцінка знань стратегій продавців

 • Чи вміють Ваші співробітники продавати?
 • Наскільки добре вони мають техніки продажів?
 • Чи діють вони у ситуаціях продажу так само, як і найкращі продавці світу?
 • Яких знань їм для цього не вистачає?

TTI Personal Talent Skills Inventory – оцінка здібностей

 • Рівень розвитку 67 здібностей, соціального інтелекту.
 • Навички самоконтролю, комунікації, ухвалення рішень, самоорганізації, лідерства.
 • 6 параметрів щодо орієнтації на зовнішній та внутрішній світ: емпатія (міжособистісні відносини), практичне мислення, системна оцінка/ставлення до правил, самосприйняття, розуміння власної ролі, саморозвиток.

TTI TriMetrix – комплексна оцінка особистості 

Засновано на трьох незалежних інструментах оцінки:

DISC – оцінка поведінки працівників у робочому середовищі.
PIAV – оцінка світогляду, цінностей та чинників мотивації персоналу.
PTSI – оцінка навичок, здібностей та компетенцій.

 • Створення профілів посад з урахуванням ключових чинників, необхідні успішності саме цієї позиції.
 • Підвищення та контроль продуктивності.
 • Навчання та професійний розвиток персоналу.
 • Робота з менеджерами різного рівня.
 • Конфлікт-менеджмент.
 • Побудова ефективних коучингових систем.
 • Розвиток лідерського потенціалу та кадрового резерву компанії.
 • Підбір персоналу.
 • Скорочення плинності, мотивація та утримання найкращих співробітників.

ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ

НАПИШІТЬ НАМ

НАПИШІТЬ НАМ

Получить подробную информацию

Напишите отзыв