РІТЕЙЛОцінка та тестування категорійних менеджерів

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КАТЕГОРИЙНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

Тестування категорійних менеджерів має на меті виявлення їх сильних/слабких сторін з точки зору знання інструментів категорійного менеджменту та управління асортиментом.

Тест складається з 53 питань, що охоплюють такі сфери діяльності категорійного менеджера, як:

 • Управління реалізацією мережі та категорії
 • Оптимізація асортименту категорії
 • Ціноутворення
 • Управління полицею (розрахунок та продаж часток, підвищення прибутковості)
 • Управління запасами та прибутковістю постачальників

Керівництво роздрібної мережі зможе використовувати результати тестування для того, щоб: 

 1. Оцінити рівень професійних знань, а відповідно і професійних компетенцій категорійного менеджера.
 2. Сформувати цілі індивідуального професійного розвитку для кожного категорійного менеджера з окремих сфер управління категорією.
 3. Порівняти результати тестування учасників (рівень знань у галузі управління прибутковістю) з реальними показниками категорій, якими вони керують. І як наслідок, визначити шляхи підвищення прибутковості категорії.
 4. Сформувати потребу у категорійних менеджерів до професійного саморозвитку та критичної оцінки своїх дій у категорії.

Категорійний менеджер зможе використовувати результати тестування для того, щоб:

 • Визначити свої сильні/слабкі сторони за окремими сферами управління категорією.
 • Продемонструвати свій потенціал та звернути на себе увагу керівництва з погляду кар’єрного зростання.

Час, що відводиться на тестування

Для проходження цього тесту учаснику надається 60 хвилин. Після закінчення 60-ти хвилин, результати тесту будуть автоматично відправлені на обробку. Якщо учасник не встиг відповісти на всі питання тесту, система зарахує ті питання, на які користувач дав відповідь.

Надання результатів тестування:

Відразу після заповнення тесту або після закінчення 60-ти хвилин автоматично формується докладний звіт, який містить у собі:

 1. Кількість набраних балів та відсоткове співвідношення від максимально можливого результату.
 2. Всі 53 питання тесту із зазначенням, на які питання учасник тестування відповів правильно, а в яких припустився помилки.
 3. Розшифрування всіх питань тесту з наданням вірних відповідей.

Такий звіт дозволить виділити ключові сильні сторони категорійного менеджера та побачити зони його професійного розвитку для збільшення прибутковості категорії.

Вартість тестування на одного учасника:350 грн. (без урахування ПДВ)

Залишіть заявку, щоб пройти тест

ПРОЙТИ ТЕСТУВАННЯ

Цілі оцінки категорійних менеджерів:

 • Визначити рівень професійних знань та навичок співробітників з управління категорією.
 • Розробити програми професійного розвитку співробітників Департаменту категорійного менеджменту.
 • Визначити лояльність учасників та готовність розвиватися разом із бізнесом.
 • Прийняти рішення щодо ротації співробітників Департаменту категорійного менеджменту з метою підвищення бізнес-результатів роздрібної мережі.

Переваги оцінки для компанії:

 • Виявлення проблем у взаємодії закупників/категорійних менеджерів із співробітниками інших департаментів та рекомендації щодо їх усунення.
 • Рекомендації щодо покращення поточних умов роботи з власною мережею та постачальниками.
 • Підвищення реальної економічної ефективності комерційного департаменту в Компанії.

Переваги оцінки для Керівника Департаменту закупівель/категорійного менеджменту:

 • Отримання рекомендацій щодо ротації співробітників Департаменту
 • Отримання плану розвитку щодо кожного співробітника Департаменту та можливість контролювати розвиток
 • Зняття «корон» із співробітників, які мають завищену/неадекватну самооцінку
 • Отримати рекомендації щодо стратегії «10-20-70».

Переваги оцінки для учасників (категорійних менеджерів):

 • Кожен учасник оцінки зможе зрозуміти свій рівень розвитку як категорійного менеджера, отримає індивідуальний зворотний зв’язок та індивідуальний план розвитку.
 • Незалежна оцінка дозволить продемонструвати свій потенціал та звернути на себе увагу керівництва з погляду кар’єрного зростання.

Система Оцінки на основі професійних кейсів (розрахунки з базової аналітики, поточної та потенційної прибутковості постачальників, аналізу структури асортименту, товарного запасу, аналіз out-of-stock та overstock у динаміці тощо) дозволить визначити набір інструментів, якими володіє категорійний менеджер на момент оцінки.

Виявлення, якими інструментами учасники користуються чи ні під час прийняття рішень з управлінню категорією і скільки правильно застосовують ті чи інші інструменти.

Кейси та завдання будуть ставитись до шести розділів (сфер категорійного менеджменту):

 1. Управління асортиментом категорії (аналітика, оцінка, ротація, специфікації)
 2. Ціноутворення (цінове позиціонування, квоти, методи та інструменти ціноутворення)
 3. Управління товарними запасами категорії (оцінка, прогнозування, оптимізація)
 4. Управління закупівлями (оцінка комерційних умов, маніпуляції даними)
 5. Мерчендайзинг (базові знання з мерчендайзингу, інструменти підвищення прибутковості)
 6. Роздрібний маркетинг (промо, просування, оцінка клієнта, конкурентів, розподіл бюджетів)

Для оцінки Професійної придатності категорійних менеджерів (одна модель) можуть бути використані два варіанти:

 • Один варіант моделі однаковий для всіх менеджерів: усі категорійні менеджери отримають однаковий набір кейсів.
 • Кілька варіантів моделі, які розраховується так: кількість менеджерів, що оцінюються, помножена на два. І кейси (а відповідно і ключі) мають бути індивідуальними для кожного варіанту. (Перший набір кейсів – для первинної оцінки, другий набір – для оцінки змін через 6-12 міс.).

 

ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ

Мета оцінки категорійних менеджерів:

 • Визначити рівень професійних знань та навичок співробітників з управління категорією.
 • Розробити програми професійного розвитку співробітників Департаменту категорійного менеджменту.
 • Визначити лояльність учасників та готовність розвиватися разом із бізнесом.
 • Прийняти рішення щодо ротації співробітників Департаменту категорійного менеджменту з метою підвищення бізнес-результатів роздрібної мережі.

Переваги оцінки для компанії:

 • Виявлення проблем у взаємодії закупників/категорійних менеджерів із співробітниками інших департаментів та рекомендації щодо їх усунення.
 • Рекомендації щодо покращення поточних умов роботи з власною мережею та постачальниками.
 • Підвищення реальної економічної ефективності комерційного департаменту в Компанії.

Переваги оцінки для Керівника Департаменту закупівель/категорійного менеджменту:

 • Отримання рекомендацій щодо ротації співробітників Департаменту
 • Отримання плану розвитку щодо кожного співробітника Департаменту та можливість контролювати розвиток
 • Зняття «корон» із співробітників, які мають завищену/неадекватну самооцінку
 • Отримати рекомендації щодо стратегії «10-20-70».

Переваги оцінки для учасників (категорійних менеджерів):

 • Кожен учасник оцінки зможе зрозуміти свій рівень розвитку як категорійного менеджера, отримає індивідуальний зворотний зв’язок та індивідуальний план розвитку.
 • Незалежна оцінка дозволить продемонструвати свій потенціал та звернути на себе увагу керівництва з погляду кар’єрного зростання.

Кожен учасник оцінки проведе переговори з професійним зовнішнім Експертом, який виступатиме у ролі Постачальника. Для кожного категорійного менеджера буде розроблено окремий індивідуальний бізнес – кейс, що не дасть змоги “підглядати” за переговорами інших учасників.

Переговори на одну особу регламентовано тривають 60-75 хвилин, що дозволяє максимально занурити учасника в ситуацію складних переговорів та оцінити якими техніками переговорів користується учасник; з якими ситуаціями у переговорах він справляється, а які вимагають подальшого коригування.

ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ

Ціль:

 • Оцінити рівень знання та розуміння ринку своєї категорії та перспектив її розвитку (вузькоспеціалізовані знання) – оцінка на основі презентації, складеної та презентованої категорійним менеджером певному складу журі, яке оцінює презентацію за комплексом показників (матеріали для оцінки розробляють консультанти BCG-ACADEMY разом із ДЗ).
 • Оцінитистратегічне мислення (уміння бачити весь ланцюжок бізнес-процесів, здатність прийняти рішення, вигідне для компанії в цілому)
 • Оцінитианалітичне мислення
 • Оцінити презентаційні навички (захист своїх інтересів/позицій у внутрішньому середовищі в т. ч. перед великою аудиторією – взаємодія з колегами, ТОП-менеджментом компанії).

Етапи:

 • Розробка вимог до презентації
 • Розробка критеріїв оцінки
 • Підготовка зовнішніх Асесорів (2 особи)
 • Проведення
 • Підбиття підсумків членами журі
 • Спільний зворотний зв’язок усім учасникам

Можливі формати проведення:

 • Кожен категорійний менеджер виступає перед журі (представники Замовника, бажано представники керівництва та 2 експерти з боку BCG-ACADEMY)
 • Кожен категорійний менеджер виступає перед колегами та журі (представники Замовника, бажано представники керівництва та 2 експерти з боку BCG-ACADEMY)

Преимущества:

 • Всі учасники оцінки (категорійні менеджери) побачать презентації своїх колег, що дозволить, по-перше, отримати досвід та нові знання з інших категорій, звернути увагу на недоліки в роботі тієї чи іншої категорії, побачити та визначити їх зони розвитку.
 • /li>
 • По завершенню цього блоку категорійні менеджери отримають загальний звіт від зовнішніх Асесорів, що послужить свого роду навчанням, оскільки звіт міститиме в собі аспекти розвитку категорій, які мають бути використані категорійними менеджерами.
 • Наявність чітких критеріїв оцінки, професійно підготовлених журі (зовнішніх Асесорів) дозволить надати ефективний звіт щодо кожного категорійного менеджера з його зонами розвитку.

ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ

Цель:

Оцінити результативність КМ з урахуванням реальних даних за результатами роботи категорій у період 6 місяців.

Етапи:

 • Розробка таблиці результатів
 • Замовник вносить дані до таблиці кожного КМ
 • Перевірка та оцінка даних
 • Написання Звіту

Переваги:

 • Можливість порівняти реальні результати КМ з результатами оцінки з професійних та особистісних компетенцій
 • Відсутність тимчасових витрат КМ

ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ

РОЗРОБКА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

Получить подробную информацию

Напишите отзыв

НАПИШІТЬ НАМ